De plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde vandaag 16 mei 2012 de eerste aanpassing van de begroting 2012 goed. De eerste aanpassing omvat een budgettaire inspanning van ruim 1,8 miljard euro om het deficit in 2012 terug te dringen tot 2,8% van het BBP. Dit bedrag bestaat enerzijds uit 1,469 miljard euro die door het Monitoringcomité aangegeven werd in functie van de groei van 0,1% in 2012 en anderzijds uit 350 miljoen euro als buffer om nog pessimistischere herzieningen van de groei in 2012 (-0,1%) op te vangen.  Het IMF en de Europese Commissie meldden al dat zij in 2012 voor België een nulgroei verwachten.

“De regering voert een verantwoord en voorzichtig begrotingsbeleid” stelt Minister Olivier Chastel. “Naast de extra buffer van 350 miljoen euro werd tijdens de vervroegde begrotingscontrole ook nog eens een extra bedrag van 650 miljoen euro administratief bevroren teneinde de Europese Commissie te verzekeren dat het Belgische deficit onder de 3% drempel zal blijven. De omzendbrief werd hierover gepubliceerd. Ook werd een versterkt systeem van budgettaire behoedzaamheid in het leven geroepen”.

De volgende begrotingscontrole zal plaatsvinden in het weekend van 13 tot 15 juli 2012. Een nota van het Monitoringcomité wordt verwacht op 6 juli 2012.

De omzendbrief met begrotingsinstructies voor de initiële begroting 2013 heeft als doel om het begrotingsconclaaf voor te bereiden en om de parameters vast te leggen die zullen worden gehanteerd om de begroting 2013 voor te bereiden. De richtlijnen hebben niet alleen betrekking op de diensten van algemeen bestuur van de federale overheid maar ook op de staatsdiensten met afzonderlijk beheer, de instellingen van openbaar nut, de openbare instellingen van sociale zekerheid en de overheidsbedrijven. “Hun begrotingsvoorstellen worden verwacht tegen uiterlijk 31 mei 2012” aldus nog Minister van Begroting Olivier Chastel.

[nggallery id=391]

 

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire