Het Overlegcomité heeft een nieuw akkoord bereikt tussen de federale staat, de gewesten en de gemeenschappen over de verdeling van de te realiseren begrotingsinspanningen voor 2014.

Dit akkoord is een belangrijke stap in de voorbereiding van de globale begroting 2014 van alle Belgische overheden waarvan het ontwerp ten laatste op 15 oktober moet voorgelegd worden aan de Europese Commissie.

Ter herinnering, dit gaat over de begrotingen van de sociale zekerheid, de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten, de provincies, de gemeenten, de OCMW’s en de politiezones.

Om de structurele doelstelling vastgelegd in het stabiliteitsprogramma te respecteren moet België in 2014 een nominaal tekort halen van 2,15%. Het tekort van het federale niveau zal daarbij maximaal 2,25 % bedragen. Entiteit II (gemeenschappen, gewesten en lokale overheden) moet een resultaat van +0,1% behalen.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire