Op 8 januari was Minister van Begroting Olivier Chastel aanwezig in de Commissie Financiën en Begroting om naar de opmerkingen van het Rekenhof over de begroting 2013 te luisteren. Het Rekenhof stelde vast dat de begroting 2013 in een trend van een terugkeer naar de budgettaire orthodoxie kadert.

In zijn verslag wordt door het Rekenhof onderstreept dat het Belgische begrotingskader al gedeeltelijk overeenstemt met de nieuwe Europese verplichtingen van het “Six Pack”, van het “Two Pack” en van het “begrotingspact”.

Voor wat betreft de groei herinnert het Hof aan de onzekerheid van de groeivooruitzichten. De Regering steunt de opmaak van haar begroting op een groeihypothese van 0,7%, dus volledig in dezelfde lijn als de vooruitzichten van de Europese Commissie, de OESO en het Planbureau (namelijk 07% en 0.5%). “We zijn ervan bewust dat de criteria heel snel wijzigen” verklaarde Olivier Chastel. “Het begrotingsbeleid komt niet ten einde na de opmaak van een begroting. Het is belangrijk om blijvend toezicht te houden op de uitvoering van de begroting tijdens het ganse jaar”. De kalender van de begrotingswerkzaamheden van het jaar 2013 en van de volgende begrotingscontrole dient nog binnen de regering te worden onderhandeld.

Olivier Chastel heeft nota genomen van de aanbevelingen van het Rekenhof.

De Minister zal vervolgens op de interpellaties van de parlementsleden in het kader van het begrotingsdebat antwoorden.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire