Op maandag 2 mei begonnen in Brussel de contactdagen voor de Attachés Ontwikkelingssamenwerking die in de 18 partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking werken. Minister Olivier Chastel opende deze week met een toespraak in het Egmontpaleis en nam de gelegenheid te baat om de attachés te bedanken voor hun werk, hun beroepsernst en de expertise die zij inzetten op het terrein. Er werken ongeveer 70 attachés in de verschillende partnerlanden: gemiddeld 3 per land en 2 bij internationale instellingen.

« Nu het duidelijk is dat voor de bilaterale donors overleg over de landenkeuze moeilijk blijft, moeten een aantal internationale donors dan niet de rol spelen van ‘lender of last resort’? », vroeg Minister Olivier Chastel zich af. « Kunnen internationale organisaties zoals de Wereldbank en de UNDP het tekort van andere donors niet opvangen en hun middelen verschuiven naar de zogenaamde ‘aid orphans’ ? »

De Minister uitte ook zijn twijfels over de oprichting van nieuwe fondsen om tegemoet te komen aan specifieke problemen. « Moeten we niet systematischer werken met tijdelijke fondsen, die worden opgericht voor een specifiek probleem en die dan na verloop van tijd worden opgedoekt? ». Zo zou de hulparchitectuur niet blijvend verzwaard worden.

« De kwantitatieve en becijferde doelstellingen zijn belangrijk, maar de kwaliteit van de Belgische hulp is nog belangrijker», benadrukte Minister Olivier Chastel tot besluit.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire