Op 10 januari was Minister van Begroting Olivier Chastel, samen met Minister van Financiën Steven Vanackere, aanwezig in de commissie Financiën en begroting van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, om er kennis te nemen van de opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpbegroting  2012.  Na afloop zei Olivier Chastel verheugd te zijn over het advies van het Rekenhof, dat de nadruk legde op de structurele maatregelen voor een bedrag van 11,3 miljard €.

De volgende dag beantwoordde de Minister van Begroting de vele vragen van de parlementsleden. Het ging onder meer over de sociale zekerheid, de spilindex, de nieuwe begrotingsmaatregelen ten gevolge van de Salduz-wet, de koninklijke dotaties en de timing van de volgende begrotingscontrole,…

Voor wat betreft de lonen van de ministers en de kredieten voor de beleidscellen, « werd een amendement ingediend om het begrotingsontwerp te laten overeenstemmen met de samenstelling van de nieuwe ploeg van ministers. Deze beslissing geeft het regeerakkoord nauwgezet weer, zowel voor wat betreft de vermindering van de salarissen van de ministers met 5%, als voor de toepassing van een globale besparing op de kredieten van de kabinetten », verklaarde Olivier Chastel.

De parlementsleden ondervroegen de Minister ook over de groeivoet. « Aangezien de groei in het laatste trimester van 2011 vertraagde, namen de onderhandelaars de beslissing om zich niet meer te baseren op 1,6%, maar op 0,8%, ten gevolge een raming van de Hoge Raad van Financiën », zei de Minister. De regering is zich er niettemin van bewust dat de macro-economische factoren zeer snel evolueren. Voor de begrotingscontrole zal de groeivoet worden aangepast, afhankelijk van de cijfers van het Planbureau.

«  De begroting 2012 is noodzakelijk voor ons land, want veel beter aangepast dan de voorlopige twaalfden. Het doel is het veiligstellen van ons sociaal systeem en een performantere economie»,zei Olivier Chastel na de parlementaire debatten.

Deze ontwerpbegroting zal op woensdag 25 januari in de commissie Financiën en begroting worden gestemd en begin februari in de plenaire zitting van het Parlement.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire