Op donderdag 5 mei ontmoette Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel de Rwandese Staatssecretaris voor basis- en secundair onderwijs, Dr Mathias Harebamungu.

Sinds 1994 is België een van de belangrijkste donoren voor de heropbouw van het onderwijssysteem. De laatste jaren is daar nog de sectorale begrotingshulp bijgekomen. Deze is gericht op de klassieke programma’s en projecten die via de verschillende kanalen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking worden gevoerd. De synergie tussen rechtstreekse en onrechtstreekse ontwikkelingssamenwerking werd zo nog versterkt. De onderwijssector is weliswaar geen prioritaire sector voor het volgende ISP (Indicatief Samenwerkingsprogramma), als gevolg van de werkverdeling tussen de donoren, maar de Belgische ontwikkelingssamenwerking zet haar steun aan deze sector voort via een gedelegeerde samenwerking met de Britse ontwikkelingssamenwerking.

Minister Haberamungu gaf een overzicht van de vooruitgang die Rwanda heeft geboekt op het vlak van onderwijs, zoals de verhoging van het aantal schoolgaande leerlingen, de inspanningen op het vlak van gendergelijkheid en het goede beheer van de fondsen.

« Rwanda heeft een indrukwekkende vooruitgang geboekt op het vlak van onderwijs en heeft de tweede millenniumdoelstelling, basisonderwijs voor iedereen, al bereikt », zei Olivier Chastel tot Minister Harebamungu. De Belgische minister sprak ook over de demografische groei in Rwanda, die een belangrijke uitdaging blijft voor het onderwijs, dat steeds meer leerlingen zal moeten opvangen.

De Belgische ontwikkelingssamenwerking is ook actief in de onderwijssector via de onrechtstreekse samenwerking, in deze de VVOB (Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand) en APEFE (Association pour la Promotion de l’Education et de la Formation à l’Etranger), die al enkele jaren ondersteuningsprogramma’s ontwikkelen voor scholenbeheer in het technisch en beroepsonderwijs.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire