Op woensdag 23 november werd het Indicatief Samenwerkingsprogramma voor 2012-2015 tussen België en de Palestijnse autoriteiten ondertekend, na de gemengde commissie tussen België en de Palestijnse autoriteiten.

Tijdens het onderhoud met de Palestijnse Minster van Plan, Ali Jerbawi, dat aan de ondertekening voorafging, bedankte Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel zijn collega voor het uitstekende werk dat werd geleverd voor de voorbereiding van dit nieuwe programma. « In 2008 tekende België een programma van 50 miljoen € en wilde, volgens de principes van de doeltreffendheid van de hulp, de nadruk leggen op twee prioritaire sectoren: onderwijs en lokaal bestuur; vandaag wordt een nieuw indicatief programma van 70 miljoen € getekend voor de komende vier jaar », zei Olivier Chastel.

« Het nieuwe programma kiest voor continuïteit, door aanwezig te zijn in dezelfde concentratiesectoren, op vraag van de Palestijnse autoriteiten en op basis van een analyse van de behaalde resultaten. Het nieuwe ISP legt de nadruk weer op de doeltreffendheid van de hulp, door meer aandacht te besteden aan de multidonorenmechanismes voor sectorale ondersteuning: voor onderwijs (33 miljoen €) gaat het om het Joint Financing Agreement en het « Strategisch plan voor de ontwikkeling van het onderwijs » en voor lokaal bestuur (20 miljoen €) om het « Municipal Development Program ».

Voor wat betreft de gedelegeerde samenwerking (14 miljoen €) werden vier interventies voorgesteld, aangezien België, net als de EU, in alle delen van Palestina aanwezig wil zijn, vooral in de zone C op de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Gazastrook.

België geeft ook ondersteuning aan UNRWA, het VN-agentschap voor de talrijke Palestijnse vluchtelingen in de regio.

Toespraak van de Minister

[nggallery id=354]

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire