Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel is zeer tevreden met de drie akkoorden die op woensdag 6 oktober in Kinshasa werden getekend tussen de Democratische Republiek Congo en het Koninkrijk België.

 

Deze akkoorden gaan over de oprichting van drie zogenaamde Unités Conjointes d’Appui à la Gestion, die gevestigd zullen worden in de ministeries die bevoegd zijn voor de prioritaire sectoren van de Belgisch-Congolese samenwerking: landbouw, visserij en veelteelt, plattelandsontwikkeling en het basis-, secundair en beroepsonderwijs.

 

De uitvoering van deze drie akkoorden toont onze gezamenlijke wil om te evolueren van een systeem van rechtstreekse opdracht naar een systeem van gedeelde verantwoordelijkheid. Volgens Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel : « gaat het hier om een nieuw beheerssysteem voor de Belgisch-Congolese samenwerking. Dit is een belangrijke stap in onze relaties op het vlak van ontwikkelingssamenwerking. We willen dat deze relaties een voorbeeld zijn, omwille van het op gelijkheid gebaseerde partnerschap en de gedeelde verantwoordelijkheid ». 

 

Ter herinnering, de DRC was de grootste ontvanger van onze overheidsontwikkelingshulp in 2008, 2009, 2010 en waarschijnlijk blijft dat ook zo in 2011. België blijft ook één van de belangrijkste donoren van de DRC.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire