Op 18 mei werd in Kigali het nieuwe bilaterale Indicatief Samenwerkingsprogramma (ISP) tussen Rwanda en België voor 2011-2014. « Ik ben blij dat dit akkoord getekend werd. We hebben beslist ons te concentreren op drie sectoren die een evenwicht tussen de Rwandese prioriteiten en de Belgische expertise vormen: gezondheid, energie en decentralisering. », zei Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel.

Het ISP 2011-2014 bedraagt 160 miljoen € over vier jaar. Het vorige ISP 2007-2010 bedroeg 145 miljoen €.

Gezien het belang van governance voor de ontwikkeling en de aandacht voor democratie en governance in Centraal-Afrika, groeide het idee om de toekenning van de bijkomende schijf van het ISP te verbinden met andere criteria van economische en politieke governance. « België wilde, net als in Burundi en de Democratische Republiek Congo, een bijkomende schijf van 40 miljoen € voorstellen », verklaarde Olivier Chastel. Dit bedrag zou kunnen worden vrijgemaakt na een tussentijdse evaluatie op basis van internationaal erkende indicatoren, die worden gemeten zoals overeengekomen met de donoren in het kader van de globale begrotingshulp.

België zal zich vooral toeleggen op de procedures overeenkomstig de criteria van artikel 8 van de Akkoorden van Cotonou (politieke dialoog), op substantiële becijferde vooruitgang op het vlak van « Enhanced gains through good governance » en tot slot op substantiële vooruitgang op het vlak van persvrijheid.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire