Op 12 februari heeft Minister van Begroting Olivier Chastel kennis genomen van de economische begroting van het Planbureau. Hierin wordt een groei van 1,4% voor 2014 voorzien terwijl de regering bij de opmaak van de begroting 2014 van een groei van 1,1% uitging. “Het Planbureau bevestigde grotendeels onze uitgangsbasis voor de begroting 2014. Een voortdurende monitoring van de begroting 2014, in het bijzonder betreffende de uitgaven en de fiscale ontvangsten blijft van toepassing om toezicht op de begroting te houden”, heeft Olivier Chastel verklaard.

In de loop van de maand maart zullen de verscheidene macro-economische parameters en de door de departementen medegedeelde ramingen in een nota van het monitoringcomité samengevat worden. Dit is een voorafgaande fase aan elke begrotingscontrole die aansluitend op de bekendmaking van het rapport van het monitoringcomité plaats vindt.

De voorbereiding van de begrotingscontrole bestaat erin de hoofdstromen (fiscale ontvangsten, niet-fiscale ontvangsten, ontvangsten en uitgaven van de sociale zekerheid, interestlasten) te ramen. Deze ramingen zullen met name op basis van de economische begroting van het Planbureau verricht worden.

België dient tegen eind maart een nieuw verslag bij de Europese Commissie in te dienen in het kader van de buitensporige tekortprocedure. Dit verslag zal betrekking hebben op het resultaat van de begroting 2013 en zal aantonen dat de correctie van het buitensporig tekort van duurzame aard is.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire