Volgens de laatste ramingen sluit België de begroting 2011 af met een tekort van 4,0% van het BBP. Deze raming is minder goed dan de -3,6% die ons land vooropstelde in het stabiliteitsprogramma. De cijfers zijn echter nog niet definitief.

Het tekort van 4% is het gezamenlijke vorderingsaldo van alle overheden samen. Het deficit komt grotendeels op het conto van de federale overheid (-3,4%). De deelstaten en lokale overheden gaan maar 0,6% in het rood. De sociale zekerheid is in evenwicht.

Dat het resultaat minder is dan voorzien, heeft vooral te maken met de vereffening van de Gemeentelijke Holding, een minder goede evolutie van de fiscale inkomsten en de nucleaire bijdrage van 250 miljoen die in 2011 nog niet op de rekening kwam. Uiteraard heeft ook de eurocrisis en de daaruit volgende lagere economische groei een effect gehad op de begroting.

De staatsschuld steeg 1,9% en komt uit op 98,1%, net onder de psychologische 100%-grens. Dat heeft hoofdzakelijk te maken met de overname van Dexia en de steun aan een aantal EU-lidstaten die financieel in de problemen raakten (Griekenland, Portugal en Ierland) maar is lager dan de gemiddelde stijging van de andere lidstaten van de eurozone.

Op 25 februari vindt het begrotingsconclaaf plaats. Het Planbureau zal dan de laatste prognoses betreffende het groeicijfer voor 2012 bekend gemaakt hebben.

Om de powerpointpresentatie te raadplegen die tijdens de persconferentie over de Belgische begrotingscijfers voor 2011 werd getoond.

Om de video van de persconferentie over de Belgische begrotingscijfers voor 2011 te herbekijken.

[nggallery id=369]

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire