Op dinsdag 14 juni nam Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel in Parijs deel aan de Conferentie die werd georganiseerd door de Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, in samenwerking met de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).

« De volatiliteit van de voedsel- en landbouwprijzen is een belangrijk en actueel onderwerp dat de armoede, de ondervoeding en de instabiliteit verergert en waarop op internationaal niveau dus gezamenlijk moet worden gereageerd », zei Olivier Chastel in zijn openingsrede.

Sinds juni 2010 zijn er 44 miljoen mensen bijgekomen die honger lijden en in extreme armoede leven. Deze nieuwe armen komen bovenop de 1.2 miljard personen die leven van minder dan 1.25$ per dag.

Ondanks een landbouwseizoen 2010-2011 in West-Afrika met 16% meer opbrengst, blijft de voedselsituatie erg onzeker. Het percentage ondervoedingsgevallen overschrijdt het kritieke niveau in Niger en in Tsjaad en bereikt de alarmdrempel in Burkina Faso. De kwetsbare categorieën blijven de arme stadsbevolking, de vluchtelingen uit Ivoorkust en Libië en de vrouwen in de steden en op het platteland, die 43% uitmaken van de arbeidskrachten in de landbouw in ontwikkelingslanden.

Tijdens de Conferentie benadrukte de Minister dat het belangrijk is om de nodige politieke maatregelen te nemen om de kwetsbare bevolkingsgroepen te beschermen en hun sociale bescherming via participatieve netwerken te bevorderen. Ook moeten de reserves voor voedselzekerheid sneller worden aangevuld. Op lange en middellange termijn moet de internationale gemeenschap de middelen vinden om opnieuw te investeren in een duurzame, familiale landbouw, aangepast aan de klimaatveranderingen. « Deze prioriteiten moeten worden gekoppeld aan de strijd tegen voedselspeculatie, maar ook aan een betere coördinatie op binnenlands niveau en tussen alle organisaties die zich bezighouden met voedselzekerheid», besloot Olivier Chastel.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire