Op donderdag 16 juni 2011 ontmoette Minister Olivier Chastel Pie Ntavyohanyma, de voorzitter van het Burundese Parlement, en Gabriel Ntisezerana, de voorzitter van de Senaat. Tijdens deze ontmoeting benadrukte de Minister dat Burundi zijn inspanningen op het vlak van goed bestuur en de strijd tegen corruptie moet voortzetten en tegelijkertijd moet doorgaan met de aan de gang zijnde hervormingen.

Burundi levert duidelijk inspanningen op het vlak van goed bestuur, maar, « ook al zijn we verheugd dat de teksten en de instellingen werden opgericht, nu zijn er meer concrete resultaten op het terrein nodig », zei de Minister nog.

Olivier Chastel sprak lovend over de oprichting van een nieuwe onafhankelijke commissie voor de Mensenrechten, maar zei ook « vrij ongerust te zijn over de toename van buitengerechtelijke executies en folteringen in Burundi ».

Minister Chastel uitte ook zijn waardering voor de grote vorderingen die zijn gemaakt met de recente voorstelling van een planning en met de oprichting van overgangsinstellingen op het vlak van justitie. « De overheid zou de politieke en etnische componenten van de Burundese samenleving en het middenveld meer moeten betrekken bij de uitwerking van dit cruciale proces », zei de Minister.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire