Op voorstel van de eerste minister heeft de koning op maandag 14 februari 2011 het ontslag van de heer Charles Michel uit zijn ambt van minister van ontwikkelingssamenwerking aanvaard.

Hij heeft ookde heer Olivier Chastel ontheven uit zijn ambt van staatssecretaris voor Europese Zaken en hem benoemd tot minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire