Het Monitoringcomité heeft een nieuw rapport aan Minister van Begroting Olivier Chastel bezorgd. Dit rapport gaat over de opvolging van de begroting 2014, de opmaak van de begroting 2015 en bevat een voorafbeelding van de begroting van Entiteit I voor de periode 2014-2019. De Minister heeft er kennis van genomen en heeft de leden van de Kern en de Minister van Financiën hiervan op de hoogte gebracht.

Het comité heeft de opdracht de evolutie van de inkomsten en de uitgaven van de Staat op te volgen en om precieze rapporten voor te bereiden over de huidige en toekomstige situatie van de staatsfinanciën.

België heeft zich ertoe verbonden om het nominaal deficit van de gezamenlijke overheid te verminderen tot 2,15 procent van het bbp in 2014, namelijk -2,3% voor Entiteit I en +0,1% voor Entiteit II. Voor 2014 constateert het Comité dat een inspanning van 1,414   miljard nodig zal zijn om de doelstelling van een structureel deficit van -1,8 procent voor Entiteit I te halen.  De verslechtering van  miljard euro in vergelijking met de begrotingscontrole van maart 2014 blijft zo goed als volledig voortvloeien uit een negatievere inschatting van de fiscale ontvangsten.

Voor 2015 zou een inspanning vereist zijn van 5,370  miljard om de doelstelling van een structureel deficit van -1,1 procent van het bbp voor Entiteit I te halen.

Minister van Begroting Olivier Chastel: “Door de begrotingsinspanningen van deze regering geraakten we al uit de buitensporige tekortprocedure en we moeten nu verder gaan op de ingeslagen weg. Het is voor de staatsfinanciën van groot belang dat er snel een nieuwe regering gevormd kan worden”.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire