Minister van Begroting Olivier Chastel nam vandaag kennis van de economische wintervooruitzichten van de Europese Commissie. Driemaal per jaar (in de lente, de herfst en de winter) publiceert de Commissie dit overzicht van de verwachte macro-economische parameters in de EU-lidstaten.

De Europese Commissie voorziet voor België een groei van 1,4 procent in 2014. De Commissie voorspelde in haar herfst vooruitzichten nog een groei van 1,1 procent. De Regering gebruikte eveneens dit percentage bij de opmaak van de begroting 2014. Twee weken geleden nog raamde het Federaal Planbureau de economische groei voor 2014 nog op 1,4 procent.

In de loop van de maand maart wordt een rapport van het monitoringcomité verwacht. De verscheidene macro-economische parameters en de door de departementen medegedeelde ramingen zullen hierin samengevat worden. Hierna zal de Regering een begrotingscontrole starten. ”Het is bijzonder belangrijk dat  ons land op de goede weg blijft en haar doelstelling om het vorderingensaldo terug te brengen tot 2,15 procent van het bbp haalt” herhaalde Minister Olivier Chastel. De Regering volgt de uitvoering van de begroting 2014 van zeer dichtbij op. Zo werd er al in januari een omzendbrief betreffende de begrotingsbehoedzaamheid door Minister Chastel aan de Ministerraad voorgelegd en goedgekeurd.

Tegelijk dient België tegen eind maart een nieuw verslag bij de Europese Commissie in te dienen in het kader van de buitensporige tekortprocedure. Dit verslag zal betrekking hebben op het resultaat van de begroting 2013 en zal aantonen dat de correctie van het buitensporig tekort van duurzame aard is. “Zoals commissaris Rehn in november al meldde is het de bedoeling dat België in de lente van dit jaar uit de buitensporige tekortprocedure komt. De ernstige manier waarop we de opeenvolgende begrotingsoefeningen hebben aangepakt worden dus geapprecieerd door de Commissie” aldus nog Olivier Chastel.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire