livier Chastel, de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, heeft bekendgemaakt dat het budget Ontwikkelingssamenwerking is vastgelegd en licht gestegen is. « Ik heb mijn collega’s in de regering overtuigd van de noodzaak om het budget Ontwikkelingssamenwerking te versterken, ondanks de huidige moeilijke omstandigheden en het feit dat er onvermijdelijk knopen moeten worden doorgehakt » zei de Minister.

« Dit is een periode van besparingen en begrotingsinkrimpingen, maar het Belgische engagement ten opzichte van haar ontwikkelingspartners moet behouden blijven ».

« Kunnen we meer doen ? Misschien, maar gezien de huidige omstandigheden moeten we toegeven dat bijna anderhalf miljard euro een behoorlijk budget is. Kunnen we beter? Zeker, en ik heb de administratie dan ook gevraagd alle mogelijkheden tot optimalisering te onderzoeken en in de praktijk te brengen. Daarnaast moeten we ook niet vergeten dat dit budget tussen 2007 en 2010 gevoelig verhoogd werd ».

« Wegens de lopende zaken hebben we slechts 0.64 %, en niet de befaamde 0.7%, van het BNP uitgegeven in 2010 » maar de Minister bracht ook in herinnering dat zijn budget voor 60% meetelt in de 0.7% van het BNP die aan Officiële Ontwikkelingshulp (ODA) moet worden besteed, en dat de rest afhangt van andere overheidsdiensten of entiteiten ».

Dankzij de inspanningen die werden geleverd om het budget Ontwikkelingssamenwerking te behouden in deze tijden van bezuinigingen, kunnen we de engagementen van Ontwikkelingssamenwerking ten opzichte van haar partners nakomen.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire