De situatie in de Hoorn van Afrika is op dit ogenblik de belangrijkste humanitaire crisis in de wereld : 13 miljoen mensen in vijf verschillende landen worden getroffen. «Deze crisis bestaat uit verschillende dimensies : er zijn de voedselcrisis en ondervoeding, de verslechterde gezondheidssiuatie maar ook problemen die te maken hebben met aspecten gelinkt aan de veiligheid, de economie, de landbouw en de veeteelt » betreurt de Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel.

De huidige humanitaire respons is onvoldoende om een verdere verslechtering van de toestand te vermijden. Alle grote humanitaire agentschappen maken melding van een aanzienlijk tekort aan financiering, wat hun capaciteit tot bijstand aan de getroffen bevolking beperkt.

Gezien de noodzaak van een belangrijke en dringende tussenkomst in de Hoorn van Afrika heeft de Minister van Ontwikkelingssamenwerking beslist om op korte termijn een bijkomende bijdrage van 4 miljoen € vrij te maken voor humanitaire spoedoperaties in de Hoorn van Afrika. « Deze humanitaire respons is nodig om levens te redden, ondervoeding te voorkomen en een verdere verergering van de absolute armoede te vermijden » alsus Olivier Chastel.

De bijkomende bijdrage zal ten goede komen aan Belgische erkende humanitaire NGOs of aan multilaterale organisaties die actief zijn in de regio.

Deze bijdrage van 4 miljoen € voegt zich bij de vroegere toezegging van 5,05 miljoen € die werd beslist door de Ministerraden van 20 en 29 juli 2011, namelijk 3 miljoen € ten voordele van het Wereldvoedselprogramma (WFP), 1 miljoen € voor de Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en 1,05 miljoen € voor de Luchttransportdienst voor Humanitaire Operaties van de Verenigde Naties (UNHAS). Deze bijkomde bijdrage brengt de totale hulp van de Belgische ontwikkelingssamenwerking aan de Hoorn van Afrika op 9,05 miljoen €.

De dossiers zullen zo snel mogelijk aan de Ministerraad worden voorgelegd.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire