Minister van Begroting Olivier Chastel stelde deze donderdagmiddag 7 juni in de plenaire Senaatszitting dat “de regering vooruitgang boekt voor zowel de opstelling van de begroting 2013 als het onderzoeken van haar nieuwe Europese verplichtingen.” De Minister antwoordde zo op een vraag van Senator Peter Van Rompuy.

Minister Chastel onderstreepte dat België nog steeds op het juiste spoor zit om de begrotingsdoelstelling 2012 van -2,8% te garanderen. In juli zal de tweede begrotingscontrole van dit jaar plaatsvinden. De regering vroeg in dit kader aan het Monitoringcomité rapport te publiceren met betrekking tot de situatie van de Belgische overheidsfinanciën voor het jaar 2012 en dit in het licht van het meerjarenperspectief zoals in het stabiliteitsprogramma overeengekomen.

Olivier Chastel meldde verder nog aan de hand van een duidelijke timing dat de begroting 2013 goed wordt voorbereid zodat het parlement de begroting 2013 kan goedkeuren vóór eind december 2012.

Tot slot antwoordde de Minister op de vragen van de senator over de Europese Two-pack en Six-pack regelgeving. Voor wat betreft de Two-pack worden de goedkeuringsprocedures op Europees niveau van nabij opgevolgd. Inzake de Six-pack worden de teksten door een werkgroep geanalyseerd.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire