Het Monitoringcomité heeft zijn verslag over de uitvoering van de begroting 2012 op maandag 15 oktober overhandigd aan Minister van Begroting Olivier Chastel. In dit Comité zetelen hoge ambtenaren van de FOD’s Begroting, Financiën en Sociale zekerheid en vertegenwoordigers van de parastatalen.

Voor wat betreft de geactualiseerde ramingen van de uitvoering van de begroting maakt het Comité bekend dat er een inspanning van 811 miljoen euro moet worden geleverd voor wat betreft Entiteit I om het beoogde maximumdeficit van -2,8% te handhaven.

Olivier Chastel herinnert eraan dat de regering prioriteit geeft aan het afronden van de procedure wegens buitensporige tekorten in 2012.

Olivier Chastel heeft als Minister van Begroting al enkele maatregelen genomen om deze doelstelling te bereiken.  « Tijdens de laatste Ministerraad heb ik mijn collega’s voorgesteld om de administratieve blokkering van de interdepartementale provisie (70 miljoen), de investeringskredieten (80 miljoen) en de werkingskredieten (62 miljoen) nu al definitief te maken en zo het totaalbedrag van 212 miljoen euro om te zetten in een reële besparing », zei Olivier Chastel.

Deze beslissing is een aanvulling op het versterkte mechanisme van begrotingsbehoedzaamheid en het verbod op een herverdeling van de kredieten. Midden september werd in dat verband een instructie verzonden naar de Voorzitter van de FOD Budget en de Korpschef van de Inspectie van Financiën. De Minister zal enkel kredietherverdelingen toestaan wanneer de gevraagde herverdeling strikt noodzakelijk is voor de vastlegging en/of vereffening van uitgaven.

« Wij blijven vasthouden aan onze doelstelling van uitgavenbeperking! Alle mogelijke maatregelen inzake de beperking van de primaire uitgaven worden genomen », verklaarde Olivier Chastel. De Minister blijft vastbesloten met betrekking tot het behalen van de doelstelling van een maximumdeficit van 2,8% voor België.

Het Monitoringcomité zal in de loop van de week zijn verslag over de begroting 2013 uitbrengen. Het kernkabinet zal deze gegevens vervolgens analyseren.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire