Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel en Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert verwachten voortaan elke maand een rapport van alle federale overheidsdiensten over het aantal ambtenaren dat ze in dienst hebben. De Ministerraad keurde vanmorgen hun voorstel daarvoor goed.

 

Tot op vandaag was er nooit een volledig zicht op het totale aantal ambtenaren dat voor de federale overheid werkt. Met het nieuwe systeem van personeelsmonitoring willen Chastel en Bogaert het verband leggen tussen de personeelskredieten en het aantal voltijdse equivalenten dat elke dienst in huis heeft. Zo kunnen eventuele overschrijdingen van de personeelskredieten vroegtijdig opgespoord worden.

 

Nu al worden de gegevens van 60.000 ambtenaren aangeleverd via de CDVU (Centrale Dienst der Vaste Uitgaven). Door dit nieuwe voorstel wordt dat uitgebreid naar 132.000 ambtenaren. Het is de FOD P&O die zal instaan voor de personeelsmonitoring.

 

Eerder besliste de Ministerraad al dat elke dienst voortaan over een goedgekeurd personeelsplan moet beschikken. Een dienst die dat niet heeft, mag op vandaag geen nieuw personeel meer aanwerven.

 

“Het doel van de Regering is om zo goed mogelijk al de primaire uitgaven te beheersen. In het kader van de budgettaire behoedzaamheid werden de werkingskosten en de investeringen al gecontroleerd. Nu zal er een betere controle gebeuren van de personeelskosten (die 80% van het budget van de primaire uitgaven omvatten). Onze administraties aanvaardden belangrijke inspanningen m.b.t. VTE (Voltijds Equivalent) vermindering terwijl daarbij een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger behouden blijft » verklaarde de Minister van Begroting, Olivier Chastel. ”

 

Hendrik Bogaert: “Het proces van de personeelsplanning loopt al volop. Daar voegen we nu voor de eerste keer de maandelijkse monitoring aan toe. Zo komen we tot een efficiënt en financieel gezond personeelsbeleid en tot onze uiteindelijke doelstelling: meer doen met minder middelen.”

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire