“In navolging van de beslissing die tijdens het begrotingsconclaaf werd genomen, wordt een nieuw mechanisme ter versterking van de budgettaire voorzichtigheid ingesteld, dit tot aan de begrotingscontrole van juli 2012” stelde Olivier Chastel.

 

Alle dossiers waarin er sprake is van uitgaven die in het kader van deze budgettaire voorzichtigheid of in het kader van enige andere reglementering ter goedkeuring dienen voorgelegd te worden aan de Ministerraad, zullen voorafgaandelijk aan hun inschrijving op de agenda geëvalueerd worden door een werkgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de Premier, de Vice-Premiers en de Minister van Begroting.

 

In het geval van een negatieve beoordeling zal het dossier niet op de agenda van de Ministerraad geplaatst worden.

 

Een omzendbrief over dit mechanisme zal door de Minister van Begroting worden opgesteld.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire