Op woensdag 27 april gaf Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel aan de parlementsleden van de Kamercommissie Buitenlandse betrekkingen een uiteenzetting over het verslag 2010 over de Mensenrechten in de 18 partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Twee problemen komen vaak voor: de strijd tegen discriminatie en de zwakheden van het rechtssysteem. Discriminatie komt in vele en diverse vormen en gradaties voor, afhankelijk van het betreffende partnerland. Maar sinds 2009 is de situatie niet veel veranderd.

« Hoewel bepaalde landen vooruitgang hebben geboekt op het vlak van respect voor de politieke en burgerrechten, blijft de corruptie in veel partnerlanden welig tieren », stelde Olivier Chastel vast. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking werkt aan dit probleem op vier niveaus: de politieke dialoog op bilateraal en op Europees niveau, steun aan de normatieve werkzaamheden inzake Mensenrechten, groeiende aandacht voor de situatie van vrouwen en kinderen en tot slot de toekenning van een budget van 30 miljoen euro voor de promotie en de bescherming van de Mensenrechten.

« Een aanmoedigings- en ondersteuningsbeleid door een donorland is te verkiezen boven een sanctioneringsbeleid. De revoluties die momenteel aan de gang zijn in de Arabische wereld tonen aan dat de bevolking ook van mening is dat een politiek open klimaat, met respect voor de mensenrechten, de beste verzekering is voor een verbetering van hun lot op sociaaleconomisch vlak », besloot Minister Olivier Chastel

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire