Het rapport van het monitoringcomité, dat de budgettaire evolutie op de voet volgt, wordt midden september verwacht. Het Monitoringcomité bestaat uit hoge ambtenaren van de Federale Overheidsdiensten Begroting, Financiën en Sociale Zekerheid alsook uit vertegenwoordigers van de parastatalen en het hoofd van het korps van de Inspectie van Financiën. Dit rapport zal worden overhandigd aan Minister van Begroting Olivier Chastel die de leden van de Kern en de Minister van Financiën erover zal informeren.

De regering zal dus een derde begrotingscontrole aanvatten op basis van de meest actuele schattingen van het Monitoringcomité over de uitgaven en de inkomsten. Voor wat betreft 2013 is de Regering vastbesloten om België uit de buitensporige schuldprocedure te krijgen door structurele maatregelen voor 1 procent van het bbp te nemen. Tegen 21 september zal België de Europese Commissie daarover een nieuw rapport toesturen. In juli werd al een inspanning van 750 miljoen euro gedaan waardoor het deficit volgens de ramingen op -2,4 procent van het bbp wordt bepaald.

In oktober zal de Regering de begroting voor 2014 afwerken. Het rapport over de begroting van volgend jaar moet tegen 15 oktober aan de Europese Commissie worden bezorgd. In juli werd al een akkoord gesloten voor 2,374 miljard euro. Het Monitoringcomité zal bekend maken hoeveel de Regering nog moet vinden om het deficit terug te brengen naar -2,15 procent van het bbp, zoals afgesproken met Europa.11_08_30_chatel-olivier_005

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire