Op 27 juni ontmoette de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Olivier Chastel, vertegenwoordigers van het actieplatform Gezondheid en Solidariteit. Dit platform is samengesteld uit verschillende organisaties, waaronder Oxfam Solidariteit, de Landsbond van Christelijke Mutualiteiten, 11.11.11, het ACW,…

Minister Chastel heeft tijdens het onderhoud benadrukt dat gezondheid een belangrijke plaats inneemt in onze Ontwikkelingssamenwerking. In 12 van de 18 partnerlanden is gezondheidszorg één van onze prioritaire sectoren.

« Wij benaderen gezondheidszorg op een holistische en multisectorale manier, want er bestaat een belangrijk verband tussen gezondheid en andere sociale elementen », zei Olivier Chastel. Het is bijvoorbeeld het opleidingsniveau van de moeder dat voor een groot deel de gezondheidstoestand van de kinderen bepaalt. Gezondheid heeft ook significante gevolgen op diverse andere terreinen en is bijvoorbeeld een relevant element in de onderwijssector en op het vlak van economische ontwikkeling.

Olivier Chastel nam de gelegenheid ook te baat om eraan te herinneren dat de Belgische ontwikkelingssamenwerking zich baseert op de principes van de doeltreffendheid van de steun. In de gezondheidssector betekent dit onder andere dat de partnerlanden worden aangemoedigd om een eigen ontwikkelingsstrategie uit te werken en dat er aandacht wordt besteed aan een versterking van de coördinatie tussen de verschillende actoren.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire