Op woensdag 16 januari was de Minister van Begroting in het Parlement aanwezig om op de vragen van de Volksvertegenwoordigers te antwoorden.

Eerst en vooral wou hij de leden van de commissie over de groeivooruitzichten gerust stellen : “Ook al wordt bij de begroting met een groei van 0,7% rekening gehouden, overeenkomstig de vooruitzichten van het Planbureau (de Europese Commissie en de OESO waren volledig op dezelfde lijn als deze voorspelling, met name respectievelijk 0,7% en 0,5%), de regering is er zich volkomen van bewust dat de omgevingsfactoren heel snel veranderen en ze volgt de situatie dus nauwgezet op” verduidelijkt de Minister. “Afhankelijk van de resultaten van het begrotingsjaar 2012 en de jongste macro-economische ontwikkelingen zal de regering onderzoeken of bijkomende maatregelen al dan niet moeten genomen worden”.

Op Europees niveau heeft België zich verplicht tot het naleven van het Europees begrotingskader. “De leden van de commissie moeten weten dat door dit akkoord de overeenkomstsluitende partijen zich er eveneens toe verbinden om hun coördinatie ten gunste van de groei, de werkgelegenheid, de competitiviteit en de sociale cohesie te versterken” legt hij uit.

De Minister heeft zich ook over de hoofdprioriteit van de Regering inzake werkgelegenheid voor 2013 en over de beheersing van de loonevolutie uitgedrukt: “De evolutie van de loonkost heeft een weerslag op de werkgelegenheid en de competitiviteit van onze economie. Volgens de Regering dient deze doelstelling erin bestaan de werkelijke loonkloof  die we sinds 1996 t.o.v. onze buurlanden kennen, in overleg met de sociale partners weg te werken”.

Hij hield ook eraan te herinneren dat Defensie een inspanning van 100 miljoen EUR in de primaire uitgaven zal doen en dat de NMBS Groep 140 miljoen EUR zal besparen in 2013.

“Ik ben tevreden met deze begroting die past binnen de terugkeer naar de begrotingsorthodoxie, zoals overigens onderstreept werd door het Rekenhof. Maar in deze moeilijke context zal ik natuurlijk aandacht blijven hebben voor de ontwikkeling van de situatie” besloot de Minister.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire