Minister van Begroting Olivier Chastel heeft op vrijdag 18 januari zijn Nieuwjaarswensen aan de vertegenwoordigers van het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën gericht.

In zijn toespraak herinnerde de Minister eraan dat het jaar 2012 met een schuldgraad van 99,7% en een groei van 0,2% van de staatsuitgaven (buiten dotaties aan de pensioenen, sociale zekerheid of financiële operaties) afgesloten wordt. “Dankzij het begrotingsbehoedzaamheidsmechanisme ingevoerd in 2012 hebben we vermeden dat de schuldgraad 100% en het tekort 3% overschrijdt” verklaarde de Minister.

« In 2013 moet het begrotingsbeleid gericht blijven op een verdere vermindering van het begrotingstekort, overeenkomstig de verbintenissen aangegaan in het stabiliteitsprogramma in april 2012” heeft Olivier Chastel verklaard. België heeft zich immers verplicht om zijn tekort tot 2,15% van het bruto binnenlandsproduct in 2013 terug te brengen. In 2014 zal het tekort van de gehele overheid op 1,1% van het BBP moeten worden gebracht om een nominaal evenwicht in 2015 te bereiken. “Door dit traject te volgen, zal ons land voldoen aan de minimumvoorwaarde inzake verbetering van het structurele tekort en inzake schuldvermindering”.

Bovendien heeft de Minister herhaald dat gelet op de volatiele economische toestand een begrotingsbeleid slechts succesvol kan zijn als de uitvoering van de begroting streng opgevolgd wordt en het mogelijk is om ze regelmatig aan te passen.

Speech van de Minister

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire