Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere en Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel nemen met tevredenheid nota van de herziening van de kiezerslijst in de DRC met het oog op de presidents- en wetgevende verkiezingen, voorzien voor eind november van dit jaar. Het aantal kiezers zal ook hoger liggen dan aanvankelijk geschat : meer dan 32 miljoen, een verhoging met bijna 5 miljoen ten opzichte van 2006. De Belgische regering, die het verkiezingsproces financieel ondersteunt, volgt de toestand met bijzondere aandacht en hoopt van harte dat deze positieve trend behouden blijft. Ze steunt de CENI in de voortzetting van de organisatie van de verkiezingen en nodigt uit tot een versterkte dialoog met alle politieke partijen.

Deze gunstige context maakt de goedkeuring van de annex aan de kieswet door de Nationale Vergadering en de Senaat, zo spoedig mogelijk en zeker voor 10 augustus, des te belangrijker. Deze annex stelt een verdeling voor van het aantal zetels voor elk kiesdistrict en is een noodzakelijke voorwaarde voor het respecteren van de electorale kalender en voor het houden van de verkiezingen binnen de door de Grondwet vooropgestelde termijn. Ministers Vanackere en Chastel maken zich zorgen over een mogelijke verdaging van de stemming door het Congolese Parlement, en over de mogelijkheid van een ontkoppeling van presidents- en wetgevende verkiezingen. In overleg met de internationale gemeenschap heeft België altijd gepleit voor het samenvallen van de twee verkiezingen. De Ministers herinneren eraan dat de financiële steun van België afhankelijk is van het goede verloop van het electoraal proces. Ministers Vanackere en Chastel nodigen het Parlement derhalve uit zijn verantwoordelijkheid te nemen en de annex in de komende dagen te stemmen, en aldus de recente pessimistische voorspellingen te ontkrachten.

Ministers Vanackere en Chastel roepen tot slot alle politieke partijen op om aan dit proces deel te nemen, samen te werken en de gedragscode te ondertekenen. Ze sporen hen aan om zich te onthouden van elke daad van geweld tijdens de campagne. Op die manier kunnen alle kandidaten en burgers op democratische wijze deelnemen aan de verkiezingen, met respect voor de spelregels.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire