Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag op 8 maart wil Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel oproepen tot aandacht voor het lot van plattelandsvrouwen in het Zuiden.

In ontwikkelingslanden doen vrouwen in landelijke gebieden het meeste werk om te zorgen dat er voedsel op tafel komt : ze bewerken het veld, maar ze halen ook water, sprokkelen brandhout, bereiden voedsel en zorgen dat kinderen, zieken en ouderen te eten krijgen. Tegelijk hebben die vrouwen vaak minder rechten op en toegang tot grond, water, financiering of opleidingen die zo belangrijk zijn voor voedselveiligheid.

Om de aandacht van beleidsmakers in het Zuiden te vragen voor deze problematiek heeft de Belgische Ontwikkelingssamenwerking recent een workshop in Mali over vrouwelijke ondernemers op het platteland gefinancierd. Ook werd de productie van een documentaire over vrouwen en voedselzekerheid gesponsord, in samenwerking met de Verenigde Naties, die eind februari alvast aan de Malinese Premier werd getoond.

De kersverse strategie voor landbouw van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking richt zich ook specifiek op de versterking van de economische positie van plattelandsvrouwen, en op capaciteitsversterking van die groep.

Door de economische en maatschappelijke positie van vrouwen op het platteland te versterken dragen we niet alleen bij tot toegenomen voedselzekerheid. We helpen ook de gezondheid van de vrouwen zelf te verbeteren maar vooral ook van hun kinderen, en daardoor hun slaagkansen in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, en zo de hele ontwikkeling van een land.” aldus Minister Chastel.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire