Minister van Begroting nam akte van het advies van de Hoge Raad van Financiën over het begrotingstraject voor het stabiliteitsprogramma 2012-2015.  Ons land moet in het kader van het Europees Semester in de maand april dit stabiliteitsprogramma indienen bij de Europese Commissie. Het vorige stabiliteitsprogramma voorzag al in een globaal begrotingsevenwicht in 2015.

Deze ambitie werd door het regeerakkoord overgenomen. Een verdeelsleutel tussen Entiteit I (het federale niveau en de sociale zekerheid) en Entiteit II (Gemeenschappen, gewesten en lokale overheden) werd in het stabiliteitsprogramma opgesteld. De Hoge Raad van Financiën adviseert nu dat alle overheden, dus zowel op niveau van Entiteit I als dat van Entiteit II, een nominaal evenwicht behalen in 2015.

 

Het advies van de Hoge Raad voor Financiën werd aan de regering overhandigd en zal besproken worden tijdens de gesprekken tussen het federale niveau enerzijds en de gemeenschappen en gewesten anderzijds. De Hoge Raad stelde dat het onontbeerlijk is dat voor het jaar 2012 een deficit van 2,8% voor alle overheden samen, nageleefd wordt. De regering nam tijdens de begrotingscontrole van maart 2012 alvast maatregelen om deze doelstelling te halen.

Olivier Chastel: “De budgettaire inspanningen moeten ook de volgende jaren voortgezet worden. De budgettaire inspanningen voor de jaren 2013, 2014 en 2015 wordt geraamd op 11 miljard.

Het is belangrijk voor ons land dat een begrotingsevenwicht wordt behaald in 2015. Iedere entiteit in dit land moet een bijdrage leveren in het kader van het noodzakelijke overleg tussen het federale niveau en de gefedereerde entiteiten.”

 

Om het Advies ‘Begrotingstraject voor het Stabiliteitsprogramma 2012-2015’ (maart 2012)’ te raadplegen 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire