De Minister sprak zijn wensen uit op de nieuwjaarsreceptie van het korps. Hij onderstreepte dat de diverse projecten van de diensten uitgevoerd worden en verwelkomde de reeds genomen initiatieven.

Olivier Chastel maakte van de gelegenheid gebruik om nogmaals te bevestigen dat België in 2012 haar doelstelling handhaaft om tot een tekort van -2,8% van het BBP te komen. Op die manier respecteert België zeker de Europese norm van -3%. De Minister wees erop dat het de bedoeling is om in 2015 een structureel evenwicht te bereiken. Structurele hervormingen,  zowel aan inkomsten-  als aan uitgavenzijde, een beleid gericht op het creëren van jobs en het verhogen van de activiteitsgraad en een opgevoerde strijd tegen de fiscale en sociale fraude zijn hierbij cruciaal. De Minister onderstreepte dat  de Inspecteurs van Financiën bij de uitvoer van dit beleid een belangrijke rol spelen.

Speech van de Ministers voor het Korps van de Inspecteurs van Financiën

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire