Het Belgisch ontwikkelingsagentschap BTC is na een onafhankelijk onderzoek door CRF Institute uitgeroepen tot Top Employer België 2011.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel feliciteert het Belgisch ontwikkelingsagentschap met deze waardevolle erkenning, die het bewijs vormt van een transparante en professionele aanpak.

Het HR-beleid van een veertigtal organisaties uit de privé-sector en de non-profit werd grondig doorgelicht op een aantal specifieke deelgebieden: de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, carrièremogelijkheden en de organisatiecultuur.

Krista Verstraelen, HR-directeur bij BTC, is opgetogen met het behaalde keurmerk, maar benadrukt dat dit slechts een eerste stap is. ‘Het is altijd bijzonder spannend om door onafhankelijke experts te worden doorgelicht’, geeft ze toe. ‘Maar het is wel de beste manier om tot een geloofwaardige benchmarking te komen en de verbeterpunten nauwkeurig in kaart te brengen.’

De deelnemende organisaties krijgen gedetailleerde feedback uit het onderzoek waarmee ze aan de slag kunnen gaan om een nog betere werkgever te worden en op die manier sterker te staan in de War for Talent.

Voor minister Chastel is het belangrijk dat de Belgische ontwikkelingssamenwerking de beste krachten aantrekt en jonge mensen interessante loopbaankansen aanbiedt.

In dat verband wijst hij expliciet naar het Juniorprogramma van BTC, dat jongeren de kans biedt om een eerste werkervaring in de ontwikkelingssamenwerking op te doen. Van 4 tot 13 maart 2011 loopt overigens een oproep tot kandidaten voor dat Juniorprogramma.

Juniorprogramma

Over BTC

BTC is het Belgisch ontwikkelingsagentschap. BTC stelt zijn middelen en zijn expertise ter beschikking om de armoede in de wereld uit te roeien. Het agentschap sluit zich aan bij de inspanningen van de internationale gemeenschap en wil een samenleving tot stand brengen die de huidige en toekomstige generaties alle mogelijkheden biedt om te bouwen aan een duurzame en rechtvaardige wereld.

BTC’s 650 medewerkers in Brussel en in het buitenland vertolken het engagement van de Belgische staat en van andere ontwikkelingspartners voor internationale solidariteit. Zij begeleiden ruim 300 ontwikkelingsprojecten en -programma’s in een twintigtal landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire