De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Olivier Chastel, is zeer verheugd dat het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid (BFVZ) nu snel in werking zal treden, dankzij de stemming in de Kamer van donderdag 7 april.

De wet ter oprichting van dit Fonds werd immers begin 2010 reeds uitgevaardigd, maar kon tot nu toe niet uitgevoerd worden wegens het regime van lopende zaken en het daaruit voortvloeiende gebrek aan een Koninklijk Besluit tot uitvoering. De Kamer, op initiatief van onder anderen Patrick Moriau, wilde dit ongemak oplossen, door op 07 april een wet tot toepassing te stemmen, « zodat het Fonds effectief in werking kan worden gesteld, hetgeen zeer heuglijk nieuws is » zei Olivier Chastel.

Aan dit Fonds, dat de opvolger is van het Overlevingsfonds voor de Derde Wereld (1983-1998) en van het Belgisch Overlevingsfonds (1999-2009), werd een vastlegging van 250 miljoen € toegekend op meerjarenbasis.

« Wij willen een multisectorale aanpak ontwikkelen, die zal bijdragen tot hetzelfde doel, namelijk de kwetsbaarste bevolkingsgroepen de garantie bieden op voedselzekerheid, en zo een duidelijke fundament leggen voor elke ontwikkeling in de toekomst » verduidelijkte de Minister.

Het nieuwe Fonds kadert namelijk in de strijd tegen de oorzaken van voedselonzekerheid door steun te verlenen aan de sociale basisdiensten en door de beschikbaarheid, de toegankelijkheid, de veiligheid en de kwaliteit van voedsel voor de kwetsbaarste bevolkingsgroepen te verhogen.

Minister Chastel is des te meer verheugd over deze stemming « aangezien er momenteel twee programma’s, in Mozambique en in Mali, in de identificatiefase zitten, en het jammer en nadelig zou zijn geweest als het Fonds niet had kunnen tegemoetkomen aan deze dringende basisbehoeftes».

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire