Op 11 maart werd de eerste begrotingscontrole van 2012 door de federale regering afgerond. Na een eerste debat in de Kamercommissie Financiën en Begroting op 14 maart stelde Minister van Begroting Olivier Chastel de officiële teksten van de eerste wijziging  van de begroting 2012 voor.

 

In navolging van het rapport van het Monitoringcomité heeft de Regering beslist een extra budgettaire inspanning te leveren van 1,8 miljard euro teneinde het engagement om een deficit van -2,8% van het BBP te bereiken, te respecteren. Dit bedrag bestaat enerzijds uit 1,469 miljard (door het Monitoringcomité aangegeven in functie van de groei van 0,1% in 2012) en anderzijds 350 miljoen euro om rekening te houden met nog pessimistischere herzieningen van de groei in 2012 (-0,1%). Overigens stelde het IMF op 17 april de groeiverwachting voor ons land al bij: in plaats van een negatieve groei van -0,1% wordt nu een nulgroei verwacht.

In totaal werden voor ruim 650 miljoen euro begrotingskredieten bevroren en werd ook beslist een versterkt systeem van budgettaire behoedzaamheid in het leven te roepen. De omzendbrief die de ruim 650 miljoen euro bevriest en als waarborg dient om de Europese Commissie te overtuigen dat België haar deficit onder de 3 procent zal houden, zal binnenkort gepubliceerd worden.

Een advies van het Rekenhof over deze eerste aanpassing aan de begroting wordt verwacht. Minister Olivier Chastel heeft vertrouwen: “De extra budgettaire inspanning tijdens het conclaaf, het bevriezen van een dergelijk groot bedrag en het instellen van een versterkt mechanisme van budgettaire behoedzaamheid, bewijst dat deze regering een verantwoord begrotingsbeleid voert”.

 

Eind april zal het Stabiliteitsprogramma 2012-2015 bij Europa ingediend worden. Intern Belgisch wordt in dit kader het politiek overleg opgestart om de verdeling van de begrotingsinspanningen de komende jaren te bespreken. “De doelstelling om een begrotingsevenwicht te behalen in 2015 wordt behouden” onderstreept Minister Olivier Chastel.

 

“Ons land houdt zich aan de Europese begrotingsregels en bewijst via het opstellen van een geloofwaardig stabiliteitsprogramma dat er tegen 2015 naar een begrotingsevenwicht gestreefd wordt” besluit Minister van Begroting Chastel.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire