Het Monitoringcomité heeft haar verslag op vrijdag 24 februari overgemaakt aan Minister van Begroting Olivier Chastel, die er kennis van heeft genomen.

Dit Monitoringcomité, een comité van hoge ambtenaren van de federale overheidsdiensten Begroting, Financiën en Sociale zekerheid en vertegenwoordigers van parastatale instellingen, was vooral actief tijdens de lopende zaken, maar haar rol werd bevestigd tijdens de vorming van de nieuwe regering. Naast de opvolging van de uitvoering van de begroting van Entiteit I (betreffende het federale niveau), heeft het Comité de opdracht gekregen om maandelijks een verslag op te maken van de budgettaire realisaties.

Volgens het Monitoringcomité is een bijkomende inspanning van 1,5 miljard euro nodig, plus nog eens 500 miljoen als buffer voor onvoorziene uitgaven. Deze provisie van 500 miljoen houdt rekening met de laatste economische groeiverwachtingen (-0.1% in plaats van 0.1%) en met de geschatte impact van de genomen begrotingsmaatregelen. Het Comité benadrukt ook het belang van een permanente opvolging van de uitvoering van de begroting.

« Ik neem akte van dit verslag. Een ernstig conclaaf is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de beslissingen niet worden doorgeschoven naar volgende begrotingscontroles », zei Olivier Chastel.

Op zondag 26 februari zal het kernkabinet bespreken welk bedrag er uiteindelijk moet gevonden worden voor het begrotingsconclaaf van begin maart, rekening houdend met alle parameters (economische begroting van het Planbureau, verslag van het Monitoringcomité, enz).

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire