Olivier Chastel nam vandaag deel aan zijn eerste Informele raad Ontwikkelingssamenwerking als Minister van Ontwikkelingssamenwerking. De bijeenkomst was onder meer gewijd aan het Groenboek EU-ontwikkelingsbeleid en aan de financiële vooruitzichten van de Unie.

Minister Olivier Chastel sprak over het Groenboek EU-ontwikkelingsbeleid, dat in november 2010 door de Europese Commissie werd voorgesteld en dat moet leiden tot een modernisering van het ontwikkelingsbeleid. In dit verband gaf de Minister meer uitleg over de accenten die België legt : in het bijzonder de wil om de rol van de officiële ontwikkelingshulp te verbeteren, als katalysator van een inclusieve en duurzame groei, de bevestiging van de bedragen voor de officiële ontwikkelingshulp (0,7 % van het BNP) en ondersteuning voor vernieuwende ontwikkelingsfinancieringen.

« Het spreekt voor zich dat één van de uitdagingen van de volgende financiële vooruitzichten het behoud van de 0,7% zal zijn en de kwestie van de hoeveelheid nationale hulp die via de Europese Unie wordt uitgegeven. Deze doelstelling is een geloofwaardigheidstest », zei Olivier Chastel.

De Minister herinnerde er ook aan hoe belangrijk het is om onze steun te verlenen aan de minst ontwikkelde landen. « Hoe kunnen we de resultaatgerichte benadering toepassen in de minst ontwikkelde landen? Hoe kunnen we met hen de mix tussen leningen en giften in de praktijk brengen? Hoe kunnen we vermijden de voorkeur te geven aan landen of sectoren die te gemakkelijk becijferde resultaten kunnen voorleggen? », benadrukte Minister Olivier Chastel.

Tijdens de lunch zullen de Europese Ministers de situatie in Egypte, in Tunesië en in de regio bespreken.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire