Onder het voorzitterschap van de Eerste Minister en met de Minister van Financiën, de Minister van Begroting Olivier Chastel en de bevoegde ministers van de Gemeenschappen en de Gewesten, is op 30 april de Interministeriële conferentie Financiën en Begroting samengekomen over het Belgische Stabiliteitsprogramma. Dit programma omvat de richting en de doelstellingen van het begrotingsbeleidvoor de periode 2012-2015. Het programma werd eerder al door de Ministerraad goedgekeurd op 28 april 2012.

De regering verbond zich ertoe om in 2012 het deficit te verminderen tot onder de 3%. Teneinde een zekere marge te houden, werd de begroting opgesteld met het oog op een deficit van -2,8%.  “In de periode 2012-2015, zal het deficit van de gezamenlijke overheden progressief dalen teneinde een nominaal begrotingsevenwicht te behalen in 2015. Aan de noodzaak om de staatsschuld verder af te bouwen zal eveneens voldaan worden” stelde Olivier Chastel.

« De mechanismen van de regelmatige begrotingscontroles en van de budgettaire behoedzaamheid blijven behouden en indien nodig nog versterkt. Deze mechanismen vormen, samen met de genomen structurele maatregelen, belangrijke hefbomen die verzekeren dat de begrotingsdoelstelling zal worden behaald » voegde Minister van Begroting Olivier Chastel nog toe.

 

Het Stabiliteitsprogramma wordt op 30 april ingediend bij de Europese Commissie.

 

Vorderingensaldo per Entiteit

Als % bbp 2011 2012 2013 2014 2015
Gezamenlijke overheid -3.7 -2.8 -2.15 -1.1 0.0
– Entiteit I -3.4 -2.4 -2.15 -1.2 -0.1
– Entiteit II -0.3 -0.4 0.0 0.1 0.1

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire