Op 22 november werd door de Kern en de Minsterraad de omzendbrief van de Minister van Begroting Olivier Chastel goedgekeurd. Het doel van de omzendbrief is te waarborgen dat de boekhoud- en begrotingsverrichtingen van het jaar 2013 goed afgesloten kunnen worden.

 

Er wordt door de omzendbrief eraan herinnerd dat de vastleggingen vanaf 22 november 2013 afgesloten worden. Vanzelfsprekend betekent deze vervroegde afsluiting niet dat de activiteiten van de Staat op deze datum stopgezet zouden worden. Er wordt voorzien dat de minder belangrijke uitgaven, dit wil zeggen minder dan 5.500 euro exclusief BTW zonder bijzonder beperkingen kunnen worden verricht. De vroeger vastgelegde uitgaven kunnen ook zonder beperking vereffend worden, onder voorbehoud uiteraard van de normale toepassing van de regels voor het toezicht erop. Het enige punt waarop de omzendbrief 2013 zich aanzienlijk van de vorige omzendbrieven onderscheidt, is de datum voor de afsluiting van de vastleggingen.

 

Tenslotte kan een procedure via de Ministerraad toestaan dat uitgaven vastgelegd worden waarvoor het uitstel tot 2014 een ernstig en onomkeerbaar nadeel voor de federale overheid met zich zou meebrengen.

 

Olivier Chastel verklaarde: “Met deze omzendbrief wil de regering erover waken dat de eindejaarsverrichtingen zo precies mogelijk opgevolgd worden en zo waarborgen dat de voor het jaar 2013 vastgelegde begrotingsdoelstellingen werkelijk bereikt zullen worden”.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire