Federaal Minister van Begroting Olivier Chastel was op donderdag 30 mei te gast bij “Matin Première”, dus vlak na de ingebrekestelling van België door de Europese Commissie.

Kort na de waarschuwing van de Europese Commissie aan België over haar staatsfinanciën, bleek Olivier Chastel gerust gesteld. “Ik vind dat de Commissie een redelijk standpunt ingenomen heeft. Ze is kritisch en ze heeft gelijk voor wat betreft de laatste drie jaar. Haar standpunt is verstandig omdat het aantoont dat vanaf het aantreden van de nieuwe regering in 2012 België zijn begrotingstoestand erkende en maatregelen nam in zeer moeilijke omstandigheden.”

Olivier Chastel herinnert aan de weg afgelegd sinds 2010, dit in een moeilijke institutionele toestand. “Voor de periode 2010-2012 werd de inspanning in 2012 geleverd omdat we in de jaren 2010 en 2011 in de beruchte crisisperiode zonder volwaardige regering zaten. Deze periode is heel ksotelijk geweest voor onze financiën omdat er geen structurele en budgettaire maatregelen konden genomen worden.”  De Minister verduidelijkt dat volgens de Commissie België op de goede weg is en dat 2013 goed schijnt te verlopen aangezien “we nu onder de fatale grens van 3% zullen blijven”. “Er wordt ons door de Commissie één extra jaar toegekend en de Commissie wenst dat we einde van dit jaar uit de buitensporig tekortprocedure zijn kunnen treden” verklaarde de Minister.

Een zucht van verlichting

Er wordt België geen boete opgelegd. Olivier Chastel is van mening dat dat goed is: “Ik denk dat de Commissie redelijk is geweest.  Een boete opleggen zou eerst en vooral niet fair  geweest zijn maar ook onrechtvaardig t.o.v. de inspanningen geleverd in 2012 en 2013. De Commissie zegt tegen ons: u hebt uzelf een nieuw stabiliteitsprogramma opgelegd waarbij structurele inspanningen in 2013 en 2014 verplicht zijn, we verzoeken u enkel om deze nu na te leven. Ik vind dat dat billijk is”.

“We komen van ver”

“Het is correct dat voor de laatste drie jaar het rapport niet goed was, maar de Commissie stelt vast dat ons land in 2012 de nodige inspanningen geleverd heeft. De Commissie is zich ervan bewust dat we op economisch vlak een heel moeilijk jaar gekend hebben. We zijn begonnen om een begroting op te maken die met een groei van 1% rekening hield terwijl we afsloten met een negatieve groei. Eén procent is omgerekend meer dan 4 miljard euro. Het hele jaar door hebben we controles moeten doen om opnieuw met de omstandigheden in overeenstemming te zijn” herinnert Olivier Chastel.

Een goede aanpak

“Sinds een aantal jaren legt de Commissie de nadruk op “de structurele begrotingsmaatregelen”, d.i. maatregelen die in het jaar daarop gevolgen hebben en dus geen one-shot maatregelen die het gat van het lopende jaar vullen. Het structureel karakter is van wezenlijk belang voor de toekomst.  De Commissie beslist dan ook op grond van deze aanpak. De Commissie sloot alleen 0,25% van de maatregelen uit die ons land als structurele maatregelen beschouwde.  Voor het ontbrekende miljard is de helft ervan ten laste van de lokale overheden. De gewesten, gemeenschappen en de lokale overheden moeten doen dus hun opdracht uitvoeren in de komende belangrijke saneringsoefening, die zich voor de Belgische financiën aankondigd” besluit de Minister.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire