De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese zaken, Olivier Chastel, heeft vrijdag in de Ministerraad een overzicht gegeven van de nieuwe engagementen van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en meer uitleg gegeven over de stand van zaken inzake de omzetting van Europese richtlijnen.

« In het kader van de lopende zaken zijn discipline en budgettaire voorzichtigheid geboden. 32 dossiers werden vandaag goedgekeurd door de Ministerraad », zei Olivier Chastel. Bij deze dossiers zitten dossiers over de directe bilaterale samenwerking met partnerlanden (Democratische Republiek Congo, Benin en Marokko), dossiers inzake multilaterale samenwerking en andere dossiers met betrekking tot de financiering van niet-gouvernementele organisaties, sensibilisering en ontwikkelingseducatie,…

In overleg met de Minister van Buitenlandse zaken gaf Olivier Chastel ook een stand van zaken betreffende de omzetting van Europese richtlijnen in Belgisch recht. Van het alarmerend grote aantal (47) nog om te zetten richtlijnen vóór 30 april 2011, lijken 30 richtlijnen nog omzetbaar binnen de voorziene termijn. « Het omzettingsdeficit van België zou tussen de 1,1% en de 0,9% moeten schommelen », waarschuwde Olivier Chastel. Er moeten dus bijkomende inspanningen worden geleverd.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire