Op 17 januari heeft Minister van Begroting Oliver Chastel samen met de Vice-Premiers Steven Vanackere en Laurette Onkelinx een overzicht gegeven over de uitvoering van de begroting 2012, de raming van het vorderingensaldo van België, de schuldgraad en een raming inzake de sociale zekerheid.

Volgens de jongste ramingen sluit België zijn begroting 2012 afvmet een tekort van 2,96%, dus afgerond 3,0% van het bruto binnenlands product (bbp). “Voor de eerste keer sinds 2009 overschrijdt het vorderingensaldo van ons land de grens van 3% niet” stelde Olivier Chastel.

Het tekort van entiteit I (federale overheid en sociale zekerheid) bedraagt 2,6% in plaats van 2,4%, zoals in het Stabiliteitsprogramma voorzien was. Het tekort van de deelstaten en de lokale overheden bedraagt 0,4%.

De verbetering van het vorderingensaldo van 3,7% in 2011 tot 3% in 2012 is grotendeels aan entiteit I te danken.  Het vorderingensaldo ervan is van een tekort van 3,4% tot 2,6% teruggebracht. Entiteit I heeft dus een inspanning van 0,8% gedaan, ondanks de verslechtering van de economische toestand in 2012.

De primaire uitgaven worden op € 46,429 miljard geraamd. Het onderbenuttigen (d.i. besparingen op de primaire uitgaven) van € 750 miljoen die voorzien was en tijdens de begrotingscontrole in 2012 tot 850 miljoen werd verhoogd, werd ruimschoots met 1,157 miljard euro bereikt dankzij verscheidene maatregelen zoals het versterkte mechanisme van begrotingsbehoedzaamheid, het verbod van kredietherverdeling of nog de blokkering van de samendrukbare uitgaven.

Dankzij dit resultaat zitten we bij de zeven best presterende lidstaten van de eurozone” heeft de Minister nog gemeld.

[nggallery id=444]

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire