Tijdens de plenaire zitting van de Senaat heeft Minister van begroting Olivier Chastel een actualiteitsvraag beantwoord over de budgettaire impact van het Relanceplan 2012.

Olivier Chastel lichtte de doelstelling van dit relanceplan toe: « De regering heeft beslist om een strategie uit te werken om een duurzame relance van onze economie en een versterking van de concurrentiekracht van onze bedrijven mogelijk te maken, om zo de economische activiteit en de creatie van duurzame werkgelegenheid te bevorderen en de koopkracht van de burgers te vrijwaren.»

De Minister voegde hier nog aan toe dat dit plan budgettair neutraal zal zijn en rekening zal houden met het traject dat werd vastgelegd in het Stabiliteitsplan, namelijk een vermindering van het deficit tot 2,8% van het BBP in 2012, tot 2,15% in 2013 en dit om te komen tot een nominaal evenwicht in 2015. Deze strategie zal worden uitgevoerd in overleg met de deelgebieden en de sociale partners.

Tot slot merkte Olivier Chastel op dat « voor wat betreft de begrotingscontrole van juli, de Ministerraad aan het Monitoringcomité heeft gevraagd om op basis van de parameters in de voorlopige versie van de economische begroting 2013  op 7 juli een rapport te publiceren met betrekking tot de situatie van de Belgische openbare financiën voor het jaar 2012 en dit in het licht van het meerjarenperspectief zoals in het stabiliteitsprogramma overeengekomen».

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire