De Kern heeft op zondag 11 maart een akkoord bereikt over de begrotingscontrole.  “In navolging van het rapport van het Monitoringcomité heeft de Regering beslist een extra budgettaire inspanning te leveren van 1,819 miljard. Dit bedrag bestaat enerzijds uit 1,469 miljard (door het Monitoringcomité aangegeven in functie van de groei van 0,1% in 2012) en anderzijds 350 miljoen euro om rekening te houden met nog pessimistischere herzieningen van de groei in 2012” stelde Olivier Chastel.

De inspanning van 1,819 miljard omvat:
– Technische aanpassingen en nieuwe ramingen ten belope van 334 miljoen euro.
– Een vermindering van de raming van de schuldelasten ten belope van 90 miljoen euro.
– Elementen van responsabilisering en de usurperende bevoegdheden ten belope van 250 miljoen euro.
– Een vermindering van de uitgaven met 295 miljoen euro (202 miljoen in de primaire uitgaven en 93 miljoen in de sociale zekerheid).
– Nieuwe fiscale inkomsten ten belope van 126 miljoen euro
– Nieuwe diverse inkomsten ten belope van 725 miljoen euro.

Betreffende nieuwe inkomsten heeft de Regering de koopkracht van de burgers en de competitiviteit van de bedrijven gevrijwaard.

De regering besliste daarenboven voor 650 miljoen euro uitgaven en mobiliseerbare inkomsten te bevriezen ten einde de genomen maatregelen en de beoogde doelstellingen veilig te stellen.

De regering zal de praktijk van de budgettaire behoedzaamheid nog strikter verder. “Vooraleer eender welke nieuwe uitgave in te schrijven op de agenda van de Ministerraad zal dit het voorwerp zijn van een voorafgaand akkoord in een werkgroep die bestaat uit de kabinetten van de Premier, de Vicepremiers en Begroting” preciseerde Olivier Chastel nog.

Powerpoint van de Minister van Begroting Olivier Chastel

Herbekijk hier de persconferentie over de conclusies van het begrotingsconclaaf

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire