Deze namiddag heeft Minister van Begroting Olivier Chastel in naam van de Eerste Minister geantwoord op een vraag over de impact van een groeivermindering op de begroting 2013.

De nieuwe groei ramingen zijn natuurlijk geen goed nieuws. Voorbarige reacties zijn echter niet nodig. De ramingen evolueren continu en deze laatste raming houdt daarenboven geen rekening met de genomen begrotingsbeslissingen. Het meest dringende is nu de stemming over de begroting 2013 en de uitvoering van deze begrotingsbeslissingen.

Deze nieuwe raming is pessimistisch en volgt op andere ramingen, zoals die van de Europese Commissie of van het Planbureau die werden gebruikt bij het opstellen van de begroting 2013 omdat ze de meest recent beschikbare waren.

De Europese Commissie feliciteert ons trouwens met de inspanningen voor 2013.

Met betrekking tot bijkomstig te nemen maatregelen zal de omvang ervan worden bepaald in functie van het advies dat het Monitoringcomité op basis van de meest recente groeiramingen zal geven.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire