Minister Olivier Chastel heeft de talrijke vragen van de parlementairen over de recente begrotingscontrole beantwoord in de commissie financiën en begroting. De Minister bevestigde dat de begrotingssanering 1.82 miljard € bedroeg. Dit bedrag komt bovenop de al in de initiële begroting voor 2012 voorziene 11.3 miljard. Het akkoord voorziet ook in een bevriezing van de uitgaven voor een bedrag van 650 miljoen €.

« De regering heeft gekozen voor draaglijke bezuinigingen en voorzichtigheid. Er is een keuze gemaakt voor rechtvaardige en evenwichtige maatregelen. De koopkracht van de burgers wordt gewaarborgd en ook de concurrentiekracht van de bedrijven wordt beschermd», verklaarde Olivier Chastel.

De inspanning van 1,82 miljard wordt als volgt verdeeld:
• een vermindering van de uitgaven voor 295 miljoen (primaire uitgaven 202 en sociale zekerheid 93)
• technische aanpassingen (nieuwe ramingen) voor 334 miljoen
• een vermindering van de raming van de schuldenlast voor 90 miljoen
• verschillende responsabiliseringselementen en usurperende bevoegdheden voor 250 miljoen
• nieuwe fiscale ontvangsten voor 126 miljoen
• nieuwe diverse inkomsten voor 725 miljoen

Er werd besloten om voor 650 miljoen inkomsten en mobiliseerbare ontvangsten te bevriezen, om zo de genomen maatregelen te verzekeren en om onze Europese engagementen na te komen betreffende het jaarlijkse deficit van maximum 2,8%.

De regering heeft tot slot ook beslist om de praktijk van budgettaire behoedzaamheid te versterken (strikte controle van de uitgaven van alle departementen).

Voor wat betreft de usurperende bevoegdheden en het responsabiliseringsmechanisme voor de deelgebieden, wordt er vrijdag 16 maart een interministeriële conferentie begroting en financiën georganiseerd, in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de Gewesten en Gemeenschappen.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire