De commissie buitenlandse betrekkingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 8 november het voorstel van resolutie betreffende het standpunt van de Belgische regering op het 4de High Level Forum over de doeltreffendheid van de ontwikkelingshulp goedgekeurd. Dit forum zal eind november plaatsvinden in Busan (Zuid-Korea).

 

Het Forum wil een grote rol spelen in de transformatie van de relaties tussen de donorlanden en de partnerlanden zodat ze de ontwikkelingssamenwerking echt kunnen uitdragen. Zo wordt ontwikkelingshulp een katalysator om duurzame resultaten te bereiken op het vlak van ontwikkeling.

 

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel nam deel aan de debatten van deze commissie. De deelname aan het Forum van Busan werd voorbereid en besproken door een werkgroep binnen de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking, in overleg met de directe en de indirecte actoren van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. België kon zo een actieve bijdrage leveren aan het Europese standpunt.

 

“Er zijn steeds meer actoren in de ontwikkelingssamenwerking, en we moeten dus de nodige aandacht besteden aan de problematiek van de gefragmenteerde hulp”, zei Olivier Chastel. “Oplossingen zoals gezamenlijke programma’s en mechanismes voor een betere werkverdeling tussen de donoren moeten in dat opzicht zeker overwogen worden”.

 

België is voorstander van een betere beleidscoherentie op het vlak van ontwikkeling. Volgens Olivier Chastel, “moeten onze relatie met de partnerlanden meer gediversifieerd worden op basis van gemeenschappelijke belangen, zoals de klimaatsveranderingen, handel, financiën en migratie.” Bijzondere aandacht moet daarbij gaan naar de rol van de privésector, waarbij er prioriteit wordt gegeven aan de ontwikkeling van kleine ondernemingen.

 

België zal in Busan ook bijzondere aandacht vragen voor de doeltreffendheid van de hulp in de « kwetsbare staten ».

 

Volgens Minister Olivier Chastel, stemt de resolutie, die werd ingediend door de parlementsleden Dirk Van der Maelen, Patrick Moriau, Wouter De Vriendt, Thérèse Snoy et d’Oppuers en Corinne De Permentier, overeen met de Belgische doelstellingen inzake ontwikkelingssamenwerking.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire