Minister van Begroting Olivier Chastel heeft vanmiddag akte genomen van de economische vooruitzichten van de Europese Commissie.

De Europese Commissie stelt de groei voor België bij tot 0,7% in 2013 en tot 1,6% in 2014. « Dit zijn belangrijke elementen in het kader van het huidige begrotingsdebat, maar voorzichtigheid blijft toch geboden », zei Olivier Chastel.

De Europese Commissie hield bij haar raming van het netto financieringssaldo voor 2012 op 3,0% geen rekening met de laatste begrotingscontrole en de 811 miljoen aan bijkomende besparingen. « Met de laatste begrotingsaanpassing voor 2012 blijven we dus onder de 3%-grens van de procedure bij buitensporige tekorten en zo bereiken we de 2,8% die we hadden vooropgesteld als maximumdeficit voor 2012 », verklaarde de Minister.

Tot slot raamde de Europese Commissie het jaarlijks tekort voor 2013 op 3,4%, bij ongewijzigd beleid. Dit komt overeen met de voorafgaande ramingen van het Monitoringcomité bij de start van het begrotingsconclaaf voor de opmaak van de begroting 2013.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire