Minister van Begroting Olivier Chastel heeft kennis genomen van de voorlopige versie van de economische begroting 2013 van het Federaal Planbureau.

In vergelijking met de economische begroting van februari zijn de groeivooruitzichten voor het jaar 2012 beter en is er minder inflatie.

Het overschrijden van de spilindex is momenteel voorzien voor december 2012 en geen enkele overschrijding wordt voorzien in 2013.

Een omzendbrief, in mei door de ministerraad aangenomen, heeft tot doel om het begrotingsconclaaf van juli 2012 voor te bereiden alsook om de parameters vast te stellen die zullen dienen om tot een voorspiegeling, via ongewijzigd beleid, van de begroting 2013 te komen.

In het kader van de begrotingscontrole van juli 2012 werd eveneens aan het Monitoringcomité gevraagd om tegen begin juli een rapport op te stellen m.b.t. de Belgische overheidsfinanciën voor het jaar 2012 en daarbij rekening te houden met de parameters vervat in de economische begroting 2013 en dit in het licht van het meerjarenperspectief van het stabiliteitsprogramma.

« Met betrekking tot het opstellen van de begroting 2013 zijn de technische bilaterale vergaderingen tussen de departementen en de FOD Begroting deze week begonnen. In ieder geval zullen wij onze Europese engagementen nakomen en van zodra er tussen de Europese instellingen een akkoord zal worden gesloten over de Two Pack wetgeving, zal de regering de agenda vastleggen van de politieke bilaterale vergaderingen en van het begrotingsconclaaf » preciseerde Olivier Chastel. Door het aannemen van de « Two Pack » zullen de nationale begrotingen worden geanalyseerd en gecontroleerd door de Europese Commissie.

 

2012

2012

2013

 

febr-12

juni-12

juni-12

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen (%)

2,7

2,7

1,6

Gezondheidsindex (%)

2,7

2,6

1,8

BBP (reële groei) (%)

0,1

0,5

1,3

Wisselkoers van de euro in dollar (aantal dollars voor 100 euro)

131,5

127,4

125,7

$ per barrel

109,8

107,0

97,6

Korte rente

0,9

0,7

0,6

Lange rente

3,8

3,3

3,1

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire