Op 6 januari boog de kern van de Ministerraad zich over de Belgische begroting voor 2012. Er moest ook een antwoord worden gevonden op de brief van de Ondervoorzitter van de Europese Commissie, Olli Rehn, om te melden dat de ontwerpbegroting zou leiden tot een tekort van iets meer dan 3%.

De regering blijft ervan overtuigd dat we met de ontwerpbegroting, en een groei van 0,8% in 2012, het begrotingstekort kunnen beperken tot 2,8%”, verklaarden de Ministers Steven Vanackere en Olivier Chastel na de kern.

Dankzij contacten met de Europese Commissie, hebben we vrijdag de verschillende interpretaties, reken- en analysemethodes van de begroting op één lijn kunnen brengen.

Het proces gaar verder ”, zei Olivier Chastel. “We hebben al maatregelen genomen en 11,3 miljard aan besparingen gevonden. In de volgende dagen zullen we de begroting in het Parlement verdedigen, want we zijn ervan overtuigd dat deze begroting snel moet gestemd worden in de plenaire zitting”.

Vanaf februari zal er een begrotingscontrole plaatsvinden, rekening houdend met de uiteindelijke resultaten voor 2011 en de laatste groeiverwachtingen voor 2012. Nieuwe begrotingsmaatregelen zullen dus onvermijdelijk zijn”.

In antwoord op de Europese Commissie heeft de kern van de Ministerraad ook beslist om, in afwachting van de begrotingscontrole van februari, een begrotingsreserve aan te leggen met een lijst van « bevroren » uitgaven voor een bedrag van 1,3 miljard € op jaarbasis, hetzij 0,34% van het BBP.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire