Op 6 april 2011 publiceerde de OESO haar jaarlijkse rapport over de uitgaven voor overheidsontwikkelingshulp (ODA). De resultaten voor 2010 springen in het oog: de Belgische ODA bedroeg 0.64 % van het BBP.

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking droeg in 2010 flink bij aan wat de OESO een historisch hoogtepunt noemt voor de ODA; « ons land kende een exemplarische groei van meer dan 19% van haar aandeel in de ODA, veel meer dus dan het gemiddelde van de deelnemende 15 EU-lidstaten, dat 6.7% bedraagt ».

« Ik wil dan ook hulde brengen aan het voortreffelijke werk van mijn voorganger, Minister Charles Michel. Ik wil zeker op deze weg doorgaan en, waar mogelijk, dit resultaat nog overtreffen » zei Olivier Chastel.

De Minister voegde hier echter aan toe dat «hoewel de OESO benadrukte dat wij het beter doen dan wat gevraagd werd in 2005, namelijk dat in 2010 0.51% van het BBP naar overheidsontwikkelingshulp zou gaan, België nog niet het doel, dat ons land zichzelf gesteld had, van 0.7% van het BBP bereikt heeft. Toch werden de verbintenissen van Ontwikkelingssamenwerking ten opzichte van de partners in 2010 nagekomen, ondanks de moeilijke economische en politieke situatie (lopende zaken), en zal dat in 2011 niet veranderen».

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire